Spraykontakt

Gebruiksklaar voorstrijkmiddel met sneldrogende eigenschappen. Speedline Spraykontakt is zowel buiten als binnen toepasbaar en zorgt voor een voorbehandeling met hoge opbrengst. Speedline Spraykontakt is een essentieel basiscomponent in de opbouw van een duurzaam pleistersysteem.

Samenstelling
Hoogwaardig, fabrieksmatig samengesteld voorstrijkmiddel op basis van een sneldrogende kunstofdispersie. Fijne hulpstoffen toegevoegd.

Eigenschappen
Speedline Spraykontakt is een gebruiksklaar voorstrijkmiddel met sneldrogende eigenschappen en is buiten en binnen toepasbaar. Het is een voorbehandeling met hoge opbrengst. Speedline Spraykontakt is een essentiële basiscomponent in de opbouw van een duurzaam pleistersysteem.

Toepassing
Voor het voorbehandelen van gladde, zwak of niet zuigende steenachtige ondergronden (binnen) om de hechting van de gipspleister te verbeteren. Als hechtbrug tussen de ondergrond en de gipspleister. Zowel handmatig (met roller of kwast) als machinaal (airless) te verwerken.

Technische gegevens
l Dichtheid: 1,15 kg/dm³
l Viscositeit: dun vloeibaar

Ondergrond
Oude, stoffige, vuile en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen verwijderen.

Verwerking
Voor gebruik doorroeren. Speedline Spraykontakt is gebruiksklaar. Zowel handmatig (met roller of kwast) als machinaal (airless) te verwerken. Droogtijd circa 2 uur. Kwasten en gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Verbruik
Ca. 150 gram per m², afhankelijk van de ondergrond.

Verpakking
15 kg in kunststof emmer.

Opslag
Koel en vorstvrij opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

Veiligheid
Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van voorbehandelingsproducten de ogen, neus, mond en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Speedline Spraykontakt in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.

Bijzonderheden
Bouwdelen die niet met Speedline Spraykontakt moeten worden behandeld vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het verwerken van de Speedline Spraykontakt verwijderen. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst.

Delen via: