Betonkontakt

Kant en klaar voorstrijkmiddel met een oppervlakte vergrotend vermogen waardoor de hechting wordt verbeterd. Speedline Betonkontakt is alleen binnen toepasbaar. Speedline Betonkontakt is een essentiële basiscomponent in de opbouw van gipspleisters en verzorgt een uitstekende hechtbrug op gladde en slecht zuigende ondergronden.

Samenstelling
Hoogwaardig, fabrieksmatig samengesteld voorstrijkmiddel op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel en hulp- en kwartshoudende vulstoffen ter verbetering van de hechting en de oppervlakte structuur.

Eigenschappen
Kant en klaar voorstrijkmiddel met een oppervlakte vergrotend vermogen waardoor de hechting wordt verbeterd. Speedline Betonkontakt is alleen binnen toepasbaar. Speedline Betonkontakt is een essentiële basiscomponent in de opbouw van gipspleisters en verzorgt een uitstekende hechtbrug op gladde en slecht zuigende ondergronden.

Toepassing
Speedline Betonkontakt wordt toegepast op zwakzuigende en gladde ondergronden die met gipspleisters moeten worden afgewerkt.

Technische gegevens
l S.G: ca. 1.5 g/cm³
l PH-waarde: ca. 7 – 9
l Viscositeit: 5000 – 7000 m Pa.s

Voorbehandeling ondergrond
Oude, stoffige, vuile en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen verwijderen. Poederende ondergronden vooraf altijd voorbehandelen met diepgrond.

Ondergrond
De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Verwerking
Speedline Betonkontakt op slecht zuigende en relatief gladde oppervlakken zoals bijv. beton, onverdund met een blokkwast, roller of spuit aanbrengen. Tijdens de verwerking de Speedline Betonkontakt regelmatig goed doorroeren. Kwasten en gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Droogtijd minimaal 24 uur.

Verbruik
Ca. 250 gram per m², afhankelijk van de ondergrond.

Verpakking
5 kg en 20 kg in kunststof emmer.

Opslag
Koel en vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

Veiligheid
Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van voorbehandelingsproducten de ogen, neus, mond en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Speedline Betonkontakt in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Speedline veiligheidsblad.

Bijzonderheden
De niet te behandelen bouwdelen vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de Speedline Betonkontakt verwijderen. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.

Delen via: