Kalkremover

Speedline Kalkremover is een oplossing op basis van een natuurlijk zuur, die kalkuitbloeiing op sierpleisters en gevelverven oplost en verwijdert. Speedline Kalkremover is milieuvriendelijk en niet-toxisch.

Eigenschappen
Speedline Kalkremover kan worden aangebracht op volledig gedroogde sierpleisters en andere ondergronden waarop ‘kalkuitbloeiing’ zichtbaar is. Na opbrengen zal de Speedline Kalkremover de uitbloeiing oplossen en aan het oppervlak verwijderen. Speedline Kalkremover verwijdert enkel uitbloeiingen van kalk en niet van uitbloeiingen of vlekvormingen met een andere oorzaak.

Kleuren
Transparant.

Toepassing
Bij kalkuitbloeiing op sierpleisters, mortels, muurverven en bakstenen ondergronden.

Technische gegevens
VOS gehalte: 0 g/l
pH-waarde: 2
Hierboven vermelde technische waarden zijn in laboratoria bepaald onder ideale condities.
Afwijkingen in de praktijk kunnen dan ook ontstaan/voorkomen.

Ondergrond
De sierpleister, muurverf of mortel dient volledig uitgehard te zijn.

Verwerking
Speedline Kalkremover in voldoende mate aanbrengen met een vernevelaar of spons op het deel van de uitbloeiing. Goed laten inwerken totdat de uitbloeiing is verdwenen.
Meerdere malen herhalen bij hardnekkige uitbloeiing. Nadat de uitbloeiing is verwijderd het behandelde deel en onder- en omliggende delen goed naspoelen met schoon leidingwater.
Speedline Kalkremover verwijdert enkel uitbloeiingen van kalk en niet van uitbloeiingen of vlekvormingen met een andere oorzaak.

Verbruik
Ca. 100 ml per m², afhankelijk van de ondergrond.

Verpakking
1 liter in flacon. 2,5 liter in kunststof jerrycan.

Opslag
Koel en vorstvrij opgeslagen ca. 12 maanden houdbaar.

Veiligheid
Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van voorbehandelingsproducten de ogen, neus, mond en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Speedline Kalkremover in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.

Bijzonderheden
Bouwdelen die niet met Speedline Universele Voorstrijk moeten worden behandeld vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het verwerken van de voorstrijk verwijderen. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst.

Delen via: