Cleaner

Hoogwaardig, fabrieksmatig samengesteld milieuvriendelijk reinigings- en ontvettingsmiddel op basis van synthetische reinigers en anorganische zouten.

Eigenschappen
Speedline Cleaner is een sterk reinigend milieuvriendelijk reinigings- en ontvettingsmiddel.

Kleur
Transparant.

Toepassing
Voor het effectief reinigen en ontvetten van o.a. sierpleisters, verven en vrijwel alle voorkomende materialen zoals glas, staal, sanitair en oude gestukadoorde ondergronden.

Technische gegevens
S.G.: ca. 1,03 g/cm³
PH-waarde: ca. 12

Ondergrond
Oude en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen.

Verwerking
Speedline Cleaner verdund met leidingwater verwerken. Met een nevelspuit, in voldoende mate, op het te reinigen oppervlak aanbrengen en aansluitend zorgvuldig afnemen of afspoelen met leidingwater. Bij gevels kan bij voorkeur hiervoor een hogedrukspuit worden gebruikt.

Mengverhouding
Speedline Cleaner: leidingwater (in liters)
Lichte verontreinigingen: 0,01:1
Verontreinigingen: 0,05:1
Zware verontreinigingen: 0,10:1

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Verbruik
Sterk afhankelijk van de verontreiniging.

Verpakking
1 liter in flacon.

Opslag
Koel en vorstvrij opgeslagen ca. 2 jaar houdbaar.

Veiligheid
Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van voorbehandelingsproducten de ogen, neus, mond en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Speedline Cleaner in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.

Delen via: