Gaasband

Gaasband voor afdichten van naden bij gipskartonplaten en scheuroverbruggend herstellen van stucwerk (beschadigde muren, gipswanden en plafonds of voor wegwerken van kleine naden en scheuren). Kwaliteit gaasband vervaardigd van samengestelde glasvezeldraden. Dit gaasband heeft een goed klevende waterbasis acrylaat belijming met een sterke weving en hoge treksterkte.

Eigenschappen
Zeer hoge kleefkracht gecombineerd met goede mechanische eigenschappen, waaronder een sterke weving en hoge treksterkte. Een samengesteld product bestaande uit glasvezeldraden die in de langs- en dwarsrichting samengebonden zijn op alle knooppunten d.m.v. weving en doorweving.

Toepassing
Gaasband voor afdichten van naden bij gipskartonplaten en voor het scheuroverbruggend herstellen van stucwerk. Denk hierbij aan muren, gipswanden en plafonds die beschadigd zijn of waar u kleine naden en scheuren wilt wegwerken.

Technische gegevens
Gewicht (totaal) 63 g/m2 (+/-2g/m2)
Maaswijdte 3 x 3 mm (+/-10%)

Voorbehandeling ondergrond
Oude, stoffige, vuile en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen verwijderen.

Ondergrond
Zelfklevend gaasband wordt gebruikt om scheurvorming te voorkomen op aansluit naden in gipskarton / gipsvezelplaten en voor het overbruggen van scheuren bij herstelwerk in wanden. De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Verwerking
Speedline Gaasband wordt gebruikt voor het versterken van de naden op de langsnaden en stuiknaden. Afrollen en plakken op schone, droge, stof- en vetvrije naden / ondergrond.

Opslag
Koel en vorstvrij opgeslagen in de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Veiligheid
Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van voorbehandelingsproducten de ogen, neus, mond en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen..

Bijzonderheden
De niet te behandelen bouwdelen vooraf maskeren met papier en plakband. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst. Tolerantie 5%, tenzij anders vermeld.

Delen via: